Prace klasy VI - "Hobbit, czyli tam i z powrotem".

Efekty pracy nad lekturą.